Byggemodning Rådyret i Støvring

Rebild Forsyning gennemfører nu kloakarbejder i forbindelse med byggemodningen Rådyret i Støvring. Kloakarbejdet udføres i samarbejde med byggemodneren Flemming Christensen, som varetager den øvrige del af byggemodningen, herunder anlæg af veje, cykelstier, vejbelysning, vand m.v.
 

Hvilket område er omfattet af kloakarbejdet

Byggemodningen og dermed også kloakeringen udføres på begge sider af Kærvej på ubebyggede arealer. Endvidere udføres der også vej-, kloak- og ledningsarbejder i Kærvej. Adgang til byggemodningen foregår fra Kærvej.

Byggemodningsområdet er vist på nedenstående kort med grønt.


 

Adgangsforhold

Den største del af byggemodningsarbejdet udføres på ubebygget areal, og dette arbejde giver ikke trafikale gener.

Kærvej vil være åben for trafik i hele anlægsperioden med undtagelse af få dage, hvor der skal udføres anlægsarbejder i Kærvej. I de dage vil Kærvej være spærret, og der bliver etableret omkørsel.

 

Tidsplan

Anlægsarbejdet var planlagt til at foregå i perioden juli 2017 - maj 2018.

Projektet er forsinket pga. myndighedsmæssige horhold, og forventes afsluttet august 2018

 

Yderligere information

Annonce Midthimmerlands Folkeblad uge 30

 

Kontakt

Bygherre : Rebild Forsyning, Lars Chr. Mikkelsen, tlf. 41 78 74 86
Tilsyn: MOE, Mikkel Guldhammer, tlf. 24 29 49 26 / Mandy P. Mittelstädt, tlf. 25 40 00 83
Entreprenør: Mortensen & Nymark, Anders Grankvist, tlf. 20 42 96 92