Byggemodning Cirkelslaget i Øster Hornum

Rebild Forsyning gennemfører nu kloakarbejder i forbindelse med byggemodningen af et nyt boligområde ved Estrupvej i Øster Hornum. Kloakarbejdet udføres i samarbejde med privat byggemodner, som varetager den øvrige del af byggemodningen, herunder anlæg af veje, vejbelysning m.v.

 

Hvilket område er omfattet af kloakarbejdet

Byggemodningen og dermed kloakarbejdet udføres på et ubebygget areal ved Estrupvej. Adgang til byggemodningen foregår fra Estrupvej.

 

Arbejds- og entrepriseområdet er vist på nedenstående kort.
 

 

Adgangsforhold

Der forventes som udgangspunkt ikke trafikale gener i forbindelse med gennemførelse af kloakarbejdet, idet anlægsarbejdet udføres på et ubebygget areal.

 

Dog vil der selvfølgelig være kørsel til og fra arealet via Estrupvej med byggematerialer, jord m.v. 

 

Tidsplan

Anlægsarbejdet er planlagt til at foregå i perioden uge 17 - 26 2019.

 

Kontakt

Tilsyn: MOE, Peter Muhling Christensen, tlf. 25 40 03 76.
Entreprenør: Gunnar Nielsen A/S, Kenneth Nielsen, tlf. 40 88 42 64.
Bygherre: Rebild Vand & Spildevand A/S, Lars Chr. Mikkelsen, tlf. 41 78 74 86.